ABOUT US


 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2542  ตั้งบนพื้นที่ 4 ไร่ เลขที่ 24/16 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัท เจเอชแอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดโลหะมีค่า ทอง และ เงิน รับหล่อหลอมทองคำจากอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ เพื่อตอบสนองการรีไซเคิลโลหะ ในการวนกลับมาใช้งานใหม่ จากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สะสมมานานของบริษัทฯ ที่ชำนาญการด้านงานสกัดโลหะมีค่า จึงทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

ด้วยความตั้งใจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความบริสุทธิ์โลหะทองคำและโลหะเงิน (99.99%) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป การเอาใจใส่ลูกค้าบริการที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ และด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านงานสกัดโลหะอย่างแท้จริง จึงทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

จากความไว้วางใจของลูกค้ามานานมากกว่า 20 ปี บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่พัฒนาทั้งบุคลากรชำนาญการ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานความบริสุทธิ์ (99.99%) ศักยภาพในกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยสามารถผลิตทองคำบริสุทธิ์มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อวัน และเนื้อเงินบริสุทธิ์มากกว่า 1000 กิโลกรัม ต่อวัน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรองมาตราฐาน Responsible Jewellery Council (www.responsiblejewellery.com) และบริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากลต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างชุมชน และอุตสาหกรรม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด ประกอบกิจกรรมประเภทรับจ้างหลอม หล่อ ทองคำและเงิน เป็นทองคำแท่งและเงินเม็ด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างมาตราฐานความรักผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทในเครือ
  บริษัท เจ เอช แอล เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อขายทองคำแท่ง
  79 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ 02-622-3311,02-622-3800-2 โทรสาร 02-622-3803
JHL METALLURGICAL CO.,LTD
24/16 MOO 2 Phraksa Mai,Muang Samutprakarn,Samutprakarn 10280 Thailand
Tel. (+662)006-6665,006-6302 Fax. (+662) 738-7793
©2014 JHL METALLURGICAL , Inc.All Rights Reserved